2016. gada 26. aug.

Literatūras izstāde

22.08. - 10.09.
"Enciklopēdija stāsta par nezināmo"

2016. gada 23. aug.

Jauno grāmatu izstāde

22.08. - 8.09.
Jauno grāmatu izstāde "Brīvam brīdim"2016. gada 7. jūl.

Piedalīšanās projektā

Jūlija sākumā bibliotēka piedalījās Dagdas novada pašvaldības projektā "Dagdas novada jauniešu valstsgribas un piederības apziņas stiprināšana", kas mudina jauniešus izzināt novada kultūru, vēsturi un dabu. Šķaunē tika stāstīts par dzejnieci Mariju Andžāni. Pasākums veltīts Latvijas - 100 jubilejai.