2018. gada 3. jūl.

„Rīga dimd” 
   3.07. – 11.07.
Literatūras izstāde veltīta XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XV Deju svētkiem.

2018. gada 2. jūl.

Pasākumi jūlijā


Rīga dimd
literatūras izstāde XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XVI Deju svētkiem.


2.07. -  11.07.

Brīvam brīdim
jauno grāmatu apskats


16.07- 24.07.

2018. gada 11. jūn.

„Ne tikai šedevru meistars”
11.06. - 22.06.
Literatūras izstāde veltīta vācu rakstnieka Ērika Marija Remarka           
 120. atceres dienai.

 

2018. gada 1. jūn.

Pasākumi jūnijā


Ne tikai šedevru meistars
Grāmatu izstāde, kas veltīta vācu rakstnieka Ērika Marija Remarka 120. atceres dienai


11.06. – 22.06.

Kad uguns mirdz un Līgo skan”,
literatūras izstāde

13.06. – 26.06.

2018. gada 23. maijs

Teritorijas sakopšanas darbi pie novadnieces Marijas Andžānes piemiņas  akmens Mačos.