2021. gada 16. apr.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020 rīkojumu Nr. 655 “ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ņemot vērā Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai“ bibliotēka pārtrauc pakalpojumu sniegšanu uz laiku no 2021.gada 14. aprīļa līdz 27. aprīlim (ieskaitot).

2021. gada 6. apr.

            Pasākumu plāns aprīlim  


4.04. – 14.04.

“ No rīta un Pret vakaru”

grāmatu izstāde, kas veltīta latviešu rakstnieka E.Birznieka – Upīša

150.atceres dienai.

    8.04.

 Profesionālās apmācības tiešsaistes kursi

”BIS ALISE- palīgs bibliotekārā darba pārvaldībā: cirkulācija un informācijas meklēšana”.

19.04. –            23.04.

Bibliotēku nedēļas ietvaros:

“Pasaku valstībā” virtuālā izstāde

 

2021. gada 31. marts

Ko Lieldienas atnesušas plaukstās! 

Tematiska grāmatu izstāde

23.03. - 5.04.
2021. gada 23. marts

Jaunākās grāmatas Judina D. Krustceles,
Svīre M. Bailes no dziļuma,
Bula R. Noilguma lieta
Gaile I. Rakstītāja  u.c. vairāk var uzzināt bibliotēkā

2021. gada 3. marts


"Sievietes tēls latviešu literatūrā"

tematiska grāmatu izstāde

03.03.- 12.08.