2021. gada 22. jūl.

           Mirkļi, kas nozib ceļā 

grāmatu izstāde, kas veltīta rakstnieces 
Monikas Zīles 80.dzimšanas dienai

14.07. - 30.07. 2021. gada 16. jūl.

      Lasi un vērtē!

           Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021 2021. gada 5. jūl.

       Plāns jūlijam

 05.07.-  30.07.    Lasi un vērtē!

                   Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

                   2021 grāmatu izstāde

14.07. – 30.07.   “ Mirkļi, kas nozib ceļā”

                  literatūras izstāde, kas veltīta 

                  rakstnieces Monikas Zīles 

                  80. dzimšanas dienai

 26.07. – 30.07.  “ Vasarā burciņās"

                  tematiska izstāde