2018. gada 12. nov.

Jaunākās grāmatas novembrī
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas:
     Avotiņa D. „Tāds laimīgs cilvēks”
        Ābele I. „Duna”
        Hansone H.J. „Pārdotais Saules kalns”
                          vairāk var uzzināt bibliotēkā.

2018. gada 9. nov.

„Tālu ceļu vējš”
 grāmatu izstāde
9.11.- 20.11.
dzejniekam Ojāram Vācietim - 85

2018. gada 5. nov.

"Cimdotā Latvija"
rakstaino cimdu izstāde


2018. gada 2. nov.

"Tev mūžam dzīvot, Latvija!"
grāmatu izstāde

 "Latvijas simtgadei"
2018. gada 1. nov.

Pasākumi novembrī

5.11.- 30.11.
Iesaistīties Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja un cimdu meistaru akcijā
 „Cimdotā Latvija”

9.11.- 30.11.
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!” literatūras izstāde, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 100.dzimšanas dienai.

10.11.-20.11.
„Tālu ceļu vējš”
grāmatu izstāde veltīta dzejnieka O.Vācieša 85. atceres dienai.