2014. gada 16. okt.

Rokdarbu izstāde

Marijas Tomčikas rokdarbu izstāde
"Prasmīgās rokas"