2016. gada 26. aug.

Literatūras izstāde

22.08. - 10.09.
"Enciklopēdija stāsta par nezināmo"

2016. gada 23. aug.

Jauno grāmatu izstāde

22.08. - 8.09.
Jauno grāmatu izstāde "Brīvam brīdim"