2020. gada 14. sept.

"Iz atmiņu skreinis..."

 11.septembra pēcpusdienā Dzejas dienu pasākuma apmeklētāji pulcējās novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes dzimtajā Maču ciemā. Piemiņas akmens pakājē arī šoruden atcerējamies Latgales lakstīgalas spilgtākās dzīves epizodes, klausījāmies viņas dzeju.

Atmiņas pasākumā piedalījās Šķaunes sākumskola, skolēni lasīja savus mīļākos dzejoļus - par rudeni,  par skolu, par saviem draugiem…2020. gada 3. sept.

“AVE SOL”

 literatūras izstāde, kas veltīta latviešu dzejnieka un dramaturga Raiņa 155.atceres dienai.

 3.09. – 21.09.


2020. gada 1. sept.

Pasākumi septembrī 

 

 

 

        3.09. – 21.09.

 

Ave Sol

grāmatu izstāde veltīta latviešu dzejnieka, dramaturga Raiņa 155.atceres dienai

 

 

 

11.09.

 

„Iz atmiņu skreinis…”

Sadarbībā ar skolu dzejas dienu pasākums, kas veltīts novadnieces M.Andžānes piemiņai.

 

 

 

21.09. – 01.10.

 

„ Miķeļdienai”

tematiska literatūras izstāde.