2020. gada 21. dec.

Bibliotēkas lietotāju ievērībai

 No 21.12.20. - 11.01.21.

bibliotēka lietotājus neapkalpo

2020. gada 15. dec.

"Ziemassvētki - brīnumu laiks"

 4.12. - 30.12.

 Tematiska literatūras izstāde.           

Jaunumi grāmatplauktā

 8.12. - 12.12.

Grāmatu izstāde, kas iegūtas  projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskām bibliotēkām’’ ietvaros.           Skalbe K. Pasakas,

           Bankovskis P. Pasaules vēsture,

           GaileI. Skaistās ,

           Atāls V. Elles debesis u.c. vairāk var uzzināt bibliotēkā

           

2020. gada 7. dec.

2020. gada 1. dec.

Pasākumi decembrī

 

 

 

4.12. – 30.12.

 

Ziemassvētki – brīnumu laiks

literatūras izstāde.

 

 

 

8.12. – 11.12.

 

„Jaunumi grāmatplauktā”

jauno grāmatu izstāde

 

 

   14.12. – 30.12.

 

„Ziemas prieks ”

 bērnu grāmatu izstāde.

 

2020. gada 16. nov.

10 idejas, kā svinēt Latvijas valsts svētkus

 https://lv100.lv/jaunumi/10-idejas-ka-svinet-latvijas-valsts-svetkus/


Bibliotēkas lietotāju ievērībai

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā

 Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti Dagdas novada bibliotēkas, Bērnu literatūras nodaļas un Dagdas novada pagastu bibliotēku lietošanas noteikumi. 

1.    Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai    sejas vairogs.

2.  Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

3.   Šķaunes pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, sestdienās, svētdienās – slēgts.

4.     Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.

5.  Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, mācībām, un tml.), nevis izklaidei. Uzturēšanās laiks – 30 minūtes.

6.  Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

7.     Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

8.     Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

9.  Apmeklētāju skaits ir  ierobežots, nodrošinot vienam apmeklētājam vismaz 10m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības.

10.   Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

10.1.     Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Pagastu bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja norādītajā vietā.

 10.2.      Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

10.3.        Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24h)

10.4.       Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.

10.5.    Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

10.6.       Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

11.    Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

12. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Mainoties epidemioloģiskajai situācijas, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kartība var tikt mainīta.

2020. gada 2. nov.

Pasākumi novembrī

 

 

 

3.11. – 12.11.

 

Lāčplēša dienai

grāmatu izstāde.

 

 

 

12.11. – 20.11.

 

„Novēlām Latvijai sauli!”

literatūras izstāde, kas veltīta 

Latvijas Republikas 102.gadadienai.

 

 

 

23.11. – 30.11.

 

„ Adventes laiks – ceļš uz Ziemassvētkiem”

 tematiska literatūras izstāde.

 

2020. gada 26. okt.

Jaunākās grāmatas


 

Ābele I. “Balta kleita”,

Dreimane I. “Vēstule ar pielikumu”,

Kalna Z. “ Dina”,

Rušmane – Vēja A. “Ar kastani kabatā”,

Šmite L. “Bez adatas”  u.c.

                   vairāk  var uzzināt bibliotēkā

2020. gada 1. okt.

Pasākumi oktobrī

 

 

 

6.10.

 

Dienvidlatgalē austās segas

grāmatas apskats, pārrunas, diskusijas.

 

 

 

9.10. – 16.10.

 

„Jaunumi grāmatplauktā”

grāmatu izstāde.

 

 

 

19.10. – 28.10.

 

„ Nevar neziedēt”

 literatūras izstāde, kas veltīta mākslinieces Antras Liedskalniņas piemiņai.

 

2020. gada 14. sept.

"Iz atmiņu skreinis..."

 11.septembra pēcpusdienā Dzejas dienu pasākuma apmeklētāji pulcējās novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes dzimtajā Maču ciemā. Piemiņas akmens pakājē arī šoruden atcerējamies Latgales lakstīgalas spilgtākās dzīves epizodes, klausījāmies viņas dzeju.

Atmiņas pasākumā piedalījās Šķaunes sākumskola, skolēni lasīja savus mīļākos dzejoļus - par rudeni,  par skolu, par saviem draugiem…2020. gada 3. sept.

“AVE SOL”

 literatūras izstāde, kas veltīta latviešu dzejnieka un dramaturga Raiņa 155.atceres dienai.

 3.09. – 21.09.


2020. gada 1. sept.

Pasākumi septembrī 

 

 

 

        3.09. – 21.09.

 

Ave Sol

grāmatu izstāde veltīta latviešu dzejnieka, dramaturga Raiņa 155.atceres dienai

 

 

 

11.09.

 

„Iz atmiņu skreinis…”

Sadarbībā ar skolu dzejas dienu pasākums, kas veltīts novadnieces M.Andžānes piemiņai.

 

 

 

21.09. – 01.10.

 

„ Miķeļdienai”

tematiska literatūras izstāde.

 

2020. gada 10. jūl.


Marijas Andžānes piemiņas istabas īpašie apmeklētāji – radi, brāļa Jāzepa meita Elizabete Leitāne ar ģimeni un draugiem.

2020. gada 6. jūl.


 „Lasi un vērtē”
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcija


2020. gada 3. jūl.


„Zvārgulīts manī veras
 ar pērļu actiņu
grāmatu izstāde, kas veltīta bērnu rakstnieces
Dzidras Rinkules – Zemzares atcerei
 1.07. – 10.07.


2020. gada 2. jūl.

Bibliotēkas apmeklētāju ievērībai


Bibliotēkas darba laiks vasaras periodā
(01.07.2020. – 31.08.2020.)

Pirmdienās     8.00 – 16.00
Otrdienās       8.00 – 16.00
Trešdienās     8.00 -  16.00
Ceturtdienās  8.00 – 16.00
Piektdienās    8.00 – 16.00

2020. gada 1. jūl.


Pasākumi jūlijā     1.07. – 10.07.       

Zvārgulīts manī veras
 ar pērļu actiņu
grāmatu izstāde, kas veltīta bērnu  rakstniecei
Dzidrai Rinkulei - Zemzarei10.07. – 20.07.

Jaunumi grāmatplauktā
jauno grāmatu izstāde24.07. – 31.07

„ Gatavojam krājumus, kādus nevienā veikalā nenopirkt”
tematiska izstāde


2020. gada 15. jūn.

Lietotāju ievērībai


Atvaļinājuma laikā,
no 16.jūnija līdz 3.jūlijam,
lasītājus apkalpošu
pirmdien 29.jūnijā
(8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00)

"Prieku, līksmi Līgo svētkos!"

15.06. - 26.06.

2020. gada 11. jūn.

2020. gada 3. jūn.

Latgaliešu pasakas internetā!Latgaliešu pasakas tagad var klausīties arī internetā
Pirms desmit gadiem CD formātā izdotos audio ierakstus dažādas latgaliešu pasakas, kuras ierunājuši Latgales kultūrā zināmi cilvēki, tagad bez maksas var noklausīties arī internetā mājaslapā muzyka.lv vai idejas iniciatoru biedrības Latgales Producentu grupa "Youtube" kanālā.2020. gada 1. jūn.

Sveiciens Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!


Pasākumi jūnijā1.06. – 30.06.

Ko lasīsim šovasar?
bērnu grāmatu izstāde8.06. – 16.06.

Saule rakstāmgaldā
literatūras izstāde, kas veltīta latviešu dzejnieka un publicista M.Čaklā 80. atceres dienai


16.06. – 26.06.

„Prieku, līksmi Līgo svētkos!”
tematiska izstāde

2020. gada 15. maijs

Bibliotēkas lietotāju ievērībai


Bibliotēkas darba kārtība
no 2020.gada 18.maija

Šķaunes pagasta bibliotēka no 18. maija atsāk lasītāju klātienes apkalpošanu.  Tomēr aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.
§  Mīļo lasītāj! Ja gadījumā jūties slikti, lūdzu, nenāc uz bibliotēku, sargā sevi un citus! Zvani un piesaki grāmatu pasūtījumu, vienosimies par tā saņemšanu drošā bezkontakta ceļā ārpus bibliotēkas telpām.

§  Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.
§  Apmeklētāju skaits Šķaunes pagasta  bibliotēkas telpā – ierobežots (līdz 2 apmeklētājiem vienlaicīgi), ievērojot divu metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotekāre aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
§  Lasītāju apkalpošana notiks šādi: ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā vietā to ievietošanai karantīnā. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci, pulcēšanās nav atļauta. Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nebūs iespējama.
§  Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami divi datori, jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks.
§  Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš  pa telefonu. Bibliotēkā joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
§  Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēros sanitārās drošības noteikumus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas emuārā http://skaunebiblioteka.blogspot.com/ un sociālajā tīklā Facebook. Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkā uz vietas.

2020. gada 16. apr.

2020. gada 14. apr.

BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI

Šķaunes pagasta bibliotēka paziņo,
ka sakarā ar
izsludināto  ārkārtas situāciju valstī
(MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)
no 2020.gada 17.marta 
tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē.

 Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas attālināti 
pa tālr. 26162945
darbadienās no 9:00 – 16:00.

 Sekojiet tālākai bibliotēkas informācijai!

Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

PAGARINĀTS LĪDZ 12.MAIJAM

2020. gada 18. marts

2020. gada 16. marts

BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI


Šķaunes pagasta bibliotēka paziņo,
ka sakarā ar
izsludināto  ārkārtas situāciju valstī
(MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103)
no 2020.gada 17.marta 
tiek atcelta lietotāju apkalpošana klātienē.

 Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas attālināti 
pa tālr. 26162945
darbadienās no 9:00 – 16:00.

 Sekojiet tālākai bibliotēkas informācijai!

Rūpēsimies par savu un līdzcilvēku veselību!

2020. gada 4. marts

8. Lasīšanas svētki Krāslavā

(Pieteikties Šķaunes bibliotēkā pie bibliotekāres)