2017. gada 26. apr.

Rokdarbu izstāde

24.04. - 9.05.
"Baltie galdauti"

2017. gada 25. apr.

"Lielais Dagdas novada paklājs"

24.04.
Tuvojoties Latvijas simtgades svētkiem Šķaunes pagasta tautas bibliotēka iesaistās Dagdas novada pašvaldības rīkotajā pasākumā "Lielais Dagdas novada paklājs"


2017. gada 13. apr.

Radoša darbnīca bērniem

12.04.
"Lieldienu zaķi gaidot"
2017. gada 6. apr.

Literatūras izstāde

5.04. - 12.04.
Literatūras izstāde "Pasaule zied...", kas veltīta dzejnieces K. Apškrūmas 80.dzimšanas dienai