2014. gada 21. nov.

Dzejas pēcpusdiena

Ar mātes, dzejnieces Veras Aņisimovas dzeju iepazistināja pasākuma viešņa Ņina Adiļeviča

2014. gada 17. nov.

Tikšanās ar rokdarbnieci

14. novembrī bibliotēka rīkoja tikšanos ar rokdarbnieci Mariju Tomčiku

2014. gada 16. okt.

Rokdarbu izstāde

Marijas Tomčikas rokdarbu izstāde
"Prasmīgās rokas"2014. gada 16. sept.

Dzejas dienas

Dzejas dienu pasākums Mačos
 "Dimensiju kvadrātsaknes",
pie dzejnieces , novadnieces Marijas Andžānes piemiņas akmens2014. gada 26. maijs

Porcalāna leļļu izstāde

Porcelāna leļļu izstāde
"Sārti vaigi, copes, zīda brunči.
Modes dāmas."2014. gada 28. apr.

Literatūras izstāde

Bibliotēku nedēļā literatūras izstāde (enciklopēdijas)
"Atver grāmatu - atklāj pasauli"