2022. gada 31. maijs

      Novadpētniecības rubrikaVēja spārniem traucas laiks, Šķaunes skola beidz pastāvēt.
2022.gada 31. maijs ir pēdējā mācību diena...


2022. gada 17. maijs


Iepazīsimies ar novadnieces, rakstnieces 

Ilzes Aizsilas otro romānu "Mīlas kastings"
2022. gada 3. maijs

"SAVĀS MĀJĀS" 

Literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai

29.04. -06.05.


2022. gada 2. maijs

 

       Pasākumi maijā

29.04.-

06.05.

“SAVĀS MĀJĀS” literatūras izstāde Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai.

06.05.– 

10.05.

“Par tavu mīlestību svētāks nav nekas”

tematiska izstāde Mātes dienai.

Maijā

Šķaunes pagasta vēsture

vēsturisko ziņu publikācija

24.05.-

31.05.

“Jaunumi grāmatu plauktā”

 

Lielā talka. Sakopšanas un vides labiekārtošanas darbi Šķaunes pagasta teritorijā.


                                                                     

                        

Daudzi Krāslavas novada bibliotekāri aktīvi  iesaistījās aušanas darbnīcas "Indra" projektā "Apceļo savu novadu"

  

Sanitas Karpovičas foto