2016. gada 9. jūn.

Literatūras izstāde

06.06. - 20.06.
"Dagniju Zigmonti atceroties"

2016. gada 3. jūn.

Novadpētniecības materiālu izstāde

01.06. - 20.06.
Novadpētniecības materiālu izstāde "Es tēvu zemei noliecos", kas veltīta novadnieka, komponista, ērģelnieka Romualda Jermaka 85. dzimšanas dienai