2024. gada 25. apr.

Mijiedarbības darbnīca Dagdas bibliotēkā

"Saproti informāciju" 2024. gada 10. apr.

2024. gada 4. apr.

2024. gada 3. apr.

 

             Pasākumi aprīlī

03.04. – 16.04.

“Ceļteku vālītes zied”

Grāmatu izstāde veltīta dzejnieces Broņislavas Martuževas 100. atceres dienai

08.04. – 16.04.

“Jaunumi”

 Jauno grāmatu apskats, pārrunas

2004. – 26.04.

“ Bibliotēkas pakalpojumi cauri laikiem”

Konsultācijas un pārrunas

25.04. – 08.05.

“Savās mājās”

Literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai