2019. gada 12. marts

"Dzīves simfonijas"

11.03. - 20.03.
Literatūras izstāde, kas veltīta dzejnieka un rakstnieka V. Plūdoņa 145.atceres dienai
2019. gada 5. marts

Pildspalvu kolekcijas izstāde

1.03. - 29.03.
Dagdas novada IKSN vadītājas Marijas Mickevičas pildspalvu kolekcijas izstāde

2019. gada 4. marts

Pildspalvu izstāde

"Meteņa prieks"

 1.03. - 6.03.
tematiska literatūras izstāde

2019. gada 1. marts

Pasākumi martā

1.03. – 29.03.
Dagdas novada IKSN vadītājas
Marijas Micķevičas
pildspalvu kolekcijas izstāde.

1.03. – 6.03.
„Meteņa prieks”
literatūras izstāde.


4.03. – 10.03.
„Sievietei būt…”
tematiska izstāde Sieviešu dienai.


11.03. – 20.03.
„Dzīves simfonijas”
literatūras izstāde, kas veltīta dzejnieka un rakstnieka V.Plūdoņa 145.atceres dienai.