2018. gada 3. jūl.

„Rīga dimd” 
   3.07. – 11.07.
Literatūras izstāde veltīta XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XV Deju svētkiem.

2018. gada 2. jūl.

Pasākumi jūlijā


Rīga dimd
literatūras izstāde XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XVI Deju svētkiem.


2.07. -  11.07.

Brīvam brīdim
jauno grāmatu apskats


16.07- 24.07.