2015. gada 28. sept.

Literatūras izstāde

25.09. - 07.09.
Literatūras izstāde "Spīdi, dvēsele, spīdi!", kas veltīta J. Raiņa 150. atceres dienai

2015. gada 7. sept.

Dzejas dienu pasākums

04.09.
Dzejas dienu pasākums
"Iz atmiņu skreinis ..."