2021. gada 16. apr.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2020 rīkojumu Nr. 655 “ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ņemot vērā Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai“ bibliotēka pārtrauc pakalpojumu sniegšanu uz laiku no 2021.gada 14. aprīļa līdz 27. aprīlim (ieskaitot).

2021. gada 6. apr.

            Pasākumu plāns aprīlim  


4.04. – 14.04.

“ No rīta un Pret vakaru”

grāmatu izstāde, kas veltīta latviešu rakstnieka E.Birznieka – Upīša

150.atceres dienai.

    8.04.

 Profesionālās apmācības tiešsaistes kursi

”BIS ALISE- palīgs bibliotekārā darba pārvaldībā: cirkulācija un informācijas meklēšana”.

19.04. –            23.04.

Bibliotēku nedēļas ietvaros:

“Pasaku valstībā” virtuālā izstāde