2015. gada 10. nov.

Literatūras izstāde

09.11. - 19.11.
Literatūras izstāde
 "Dzimtene, mūžam mans skatiens
   Vaicājot tevī būs vērsts"

Bibliotēkas noformējums Valsts svētkiem

09.11. - 19.11.
Bibliotēkas noformējums Valsts svētkiem