2022. gada 21. sept.

 Jaunumi grāmatu plauktā septembrī2022. gada 9. sept.

"Iz atmiņu skreinis..."  dzejas dienu pasākums , kas veltīts novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes piemiņai


2022. gada 5. sept.

 

             Pasākumi septembrī

08.09.

“Iz atmiņu skreinis…” Dzejas dienu pasākums, kas veltīts novadnieces, dzejnieces Marijas Andžānes piemiņai .

08.09.– 30.09.

“Dvēseles ziedēšana” literatūras izstāde dzejnieces Lijas Brīdakas Jubilejai.

Septembrī

Šķaunes pagasta vēsture

vēsturisko ziņu publikācija

19.09.-30.09.

“Jaunumi grāmatu plauktā”