2020. gada 21. dec.

Bibliotēkas lietotāju ievērībai

 No 21.12.20. - 11.01.21.

bibliotēka lietotājus neapkalpo

2020. gada 15. dec.

"Ziemassvētki - brīnumu laiks"

 4.12. - 30.12.

 Tematiska literatūras izstāde.           

Jaunumi grāmatplauktā

 8.12. - 12.12.

Grāmatu izstāde, kas iegūtas  projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskām bibliotēkām’’ ietvaros.           Skalbe K. Pasakas,

           Bankovskis P. Pasaules vēsture,

           GaileI. Skaistās ,

           Atāls V. Elles debesis u.c. vairāk var uzzināt bibliotēkā

           

2020. gada 7. dec.

2020. gada 1. dec.

Pasākumi decembrī

 

 

 

4.12. – 30.12.

 

Ziemassvētki – brīnumu laiks

literatūras izstāde.

 

 

 

8.12. – 11.12.

 

„Jaunumi grāmatplauktā”

jauno grāmatu izstāde

 

 

   14.12. – 30.12.

 

„Ziemas prieks ”

 bērnu grāmatu izstāde.