2022. gada 22. febr.

"Gaismas audēja" 

Latviešu rakstniecei

       Skaidrītei Kaldupei 100

17.02. - 28.02.2022. gada 18. febr.

 "Kas ticībā sēts"

plaukta izstāde, kas veltīta latviešu rakstnieces, dzejnieces
Māras Zālītes jubilejai.

14.02. - 21.02.


2022. gada 3. febr.


 Paldies Olgai par jauko izstādi!

2022. gada 2. febr.

Novadpētniecības rubrika

Pazīsti!
2022. gada 1. febr.

 

Pasākumi februārī

“Sveces liesmiņā- gaisma, siltums, miers”

Olgas Brenčas vaska sveču kolekcijas izstāde.

04.02-. – 28.02.

“Drošs internets” individuālās pārrunas.

7.02. – 28.02.

“Mīlestības formula”. literatūras izstāde.

10.02. – 16.02.

“Gaismas audēja” grāmatu izstāde, kas veltīta latviešu rakstnieces

Skaidrītes Kaldupes 100. atceres dienai.

17.02. – 28.02.

“Vizin mani kamaniņas Metenīša vakarā”

tematiska izstāde

25.02. – 4.03.