2010. gada 31. marts

"Pa viņas ceļiem, pa viņas takām"Tradicionālais dzejas dienu pasākums Šķaunē „Pa viņas ceļiem, pa viņas takām”, kas veltīts novadnieces un dzejnieces Marijas Andžānes atcerei.