2010. gada 28. febr.

Dzejniecei, novadniecei Marijai Andžānei - 100

Dzejas dienu pasākums 2009. gada septembrī, kas bija veltīts dzejnieces un novadnieces Marijas Andžānes 100. dzimšanas dienai. Pasākumā piedalījās dzejnieki Līga Rundāne, Ontons Slišāns, Anna Rancāne, Raibaīs Suns, Anita Mileiko, Meldra Gailāne, Einārs Dervinieks, Mārīte Slišāne, Jureits, bija arī Sovvaļnīka mūzikas albuma "Suplok" prezntācija.

Liga Rundāne

Ontons Slišāns