2014. gada 28. apr.

Literatūras izstāde

Bibliotēku nedēļā literatūras izstāde (enciklopēdijas)
"Atver grāmatu - atklāj pasauli"