2014. gada 21. nov.

Dzejas pēcpusdiena

Ar mātes, dzejnieces Veras Aņisimovas dzeju iepazistināja pasākuma viešņa Ņina Adiļeviča

2014. gada 17. nov.

Tikšanās ar rokdarbnieci

14. novembrī bibliotēka rīkoja tikšanos ar rokdarbnieci Mariju Tomčiku