2014. gada 16. sept.

Dzejas dienas

Dzejas dienu pasākums Mačos
 "Dimensiju kvadrātsaknes",
pie dzejnieces , novadnieces Marijas Andžānes piemiņas akmens