2014. gada 26. maijs

Porcalāna leļļu izstāde

Porcelāna leļļu izstāde
"Sārti vaigi, copes, zīda brunči.
Modes dāmas."