2023. gada 14. nov.

2023. gada 13. nov.

 Ojārs Vācietis

vacietis.jpg

(1933 – 1983)
Biogrāfija
Ojārs Vācietis ir dzimis 1933.gada 13.novembrī Trapenes pagasta Dumpjos kalpa ģimenē. Savas skolas gaita O. Vācietis uzsāka 1942. gadā Trapenes pamatskolā, kur mācījās līdz 1948.gadam. No 1948. gada līdz 1952. gadam viņš mācījās Gaujienas vidusskolā.

Laika posmā no 1952. gada līdz 1957.gadam O. Vācietis mācījās Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā. Jau studiju laikā viņš tika uzņemts Rakstnieku savienībā (1956).

1956.gadā O. Vācietis apprecējās ar Ludmilu Azarovu. Laika posmā no 1958. gada līdz 1959.gadam O. Vācietis strādāja laikraksta „Literatūra un Māksla” redakcijā, Latvijas Valsts izdevniecībā un žurnālā „Liesma”.

Pēc tam O. Vācietis dažus gadus (1959-1962) bija atbildīgais sekretārs žurnālā „Bērnība”. Bet laika posmā no 1962.gada līdz 1963.gadam viņš strādāja kā redaktors Rīgas kinostudijā.

1965.gada 19.janvārī O. Vācietis tika uzņemts Komunistiskajā partijā.

1967.gada 10.decembrī par dzejoļu krājumu „Elpa” O. Vācietis saņēma LPSR Valsts prēmiju.

Laika posmā no 1968.gada līdz 1983.gadam O. Vācietis strādāja žurnālā „Draugs”. 1972.gadā viņam tika piešķirts LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukums.

1976.gadā O. Vācietim tika piešķirta republikas Komjaunatnes prēmija un 1977.gadā - LPSR Tautas dzejnieka goda nosaukums.

Dažus gadus vēlāk - 1982.gadā O. Vācietis saņēma PSRS Valsts prēmiju.

O. Vācietis miris 1983.gada 28.novembrī Rīgā, apglabāts Carnikavā.

2023. gada 2. nov.

 

             Pasākumi novembrī

01.11. – 30.11.

“Klavierkoncerts”

Plaukta izstāde, veltīta novembra jubilāram

Ojāram Vācietim

06.11. – 24.11

“…ir tāda zeme Latvija”

 Tematiska  izstāde

17.11. plkst. 15.00

“ Par zemi, ko mīlam”

Sadarbībā ar TN tematisks pasākums

23.11. – 29.11.

“Jaunumi”

Jauno grāmatu izstādes atklāšana, sarunas