2021. gada 2. aug.

Lasītāju ievērībai!

 Atvaļinājuma laikā,
no 3.augusta līdz 26.augustam,
bibliotēkas lietotājus apkalpošu
pirmdienās
(8.00 – 12.00; 13.00- 17.00)