2020. gada 26. okt.

Jaunākās grāmatas


 

Ābele I. “Balta kleita”,

Dreimane I. “Vēstule ar pielikumu”,

Kalna Z. “ Dina”,

Rušmane – Vēja A. “Ar kastani kabatā”,

Šmite L. “Bez adatas”  u.c.

                   vairāk  var uzzināt bibliotēkā

2020. gada 1. okt.

Pasākumi oktobrī

 

 

 

6.10.

 

Dienvidlatgalē austās segas

grāmatas apskats, pārrunas, diskusijas.

 

 

 

9.10. – 16.10.

 

„Jaunumi grāmatplauktā”

grāmatu izstāde.

 

 

 

19.10. – 28.10.

 

„ Nevar neziedēt”

 literatūras izstāde, kas veltīta mākslinieces Antras Liedskalniņas piemiņai.