2019. gada 17. okt.

"Jaunumi lasītavā" jauno grāmatu izstāde
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas:
Bula R. Upes laiks
Brīdaka L. Mūža noslēpums
Krekle M. Melanholiskais valsis
Paegle L. Istabas biotops
Švarca S. Gliemezis un rīta takas
                     vairāk var uzzināt bibliotēkā.

2019. gada 9. okt.

"Dzīves svinēšana" grāmatu izstāde veltīta 
rakstnieces Noras Ikstenas jubilejai
8.10.- 18.10.


2019. gada 1. okt.

Pasākumi oktobrī


8.10. – 18.10.

Dzīves svinēšana
 Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Noras Ikstenas jubilejai.

22.10.
                   
Jaunumi lasītavā
jauno grāmatu diena.

29.10.

Draugos ar internetu
E-prasmju apgūšana un pielietošana.