2019. gada 16. sept.

"Laika atspeidums"

13.09.
Dzejas dienu pasākums2019. gada 2. sept.

Pasākumi septembrī
5.09. – 11.09.

„Lasi un iesaki draugiem”
 grāmatu izstāde bērniem un jauniešiem.

13.09.
                   
„Laika atspeidums”
dzejas dienu pasākums, kas veltīts novadnieces, dzejnieces Marijas
 Andžānes piemiņas dienai.

20.09. – 1.10.

„Sagaidīsim Miķeļdienas”
tematiska literatūras izstāde.