2017. gada 6. marts

Literatūras izstāde

03.03. - 10.03.
Literatūras izstāde "Sievietei būt...", kas veltīta Starptautiskajai Sieviešu dienai