2018. gada 22. marts

"Lieldienas klāt!" - literatūras izstāde
21.03. - 02.04.

2018. gada 21. marts

Šķaunes bibliotēkas BJVŽ 2017 eksperti piedalījās 6. lasīšanas svētkos Krāslavā

Krāslavas un Dagdas novadu  svētku dalībnieki
Foto L. Paskačima

Dagdas novada bibliotekāres
Foto J. Roga
Avots:

2018. gada 20. marts

Jaunāko grāmatu izstāde
20.03. - 30.03.

2018. gada 1. marts

"Saldāka par dzīvi, rūgtāka par nāvi"- grāmatu izstāde, kas veltīta Starptautiskajai Sieviešu dienai
1.03. - 8.03.

Šķaunes pagasta tautas bibliotēkas
pasākumi martā

Saldāka par dzīvi, rūgtāka par nāvi” Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta literatūras izstāde.


1.03. – 8.03

Vai mēs viņu pazīstam?” literatūras izstāde , kas veltīta dramaturga 
G. Priedes 90.
atceres dienai.

12.03. – 19.03.

Lieldienas klāt!” literatūras izstāde.

20.03. – 4.04.

6. lasīšanas svētki Krāslavā

6. LASĪŠANAS SVĒTKI KRĀSLAVĀ